S T A T I S T I K K  2 0 17
LTS 1 og 2 er forkorting for Lunde/Øvre Tjøstheim/Sørestad sone 1 og 2
 
 
 
 

Dato

Namn

Vekt

Strekke

Redskap

20.07.2017
Stein Sigmund Mortensen
   7,5
Herabakkahølen
sluk
21.07.2017
Torfinn Austrått
   8,0 CR
LTS 1
fluge
22.07.2017
Magne Sundve
   9,0
Herabakkahølen
fluge
22.07.2017
Leif Handå
   9,3
Herabakkahølen
spinnar
 24.07.2017 John Olav Thorsheim   7,0 Herabakkahølen fluge
 26.07.2017 Ole Løvås 13,6 Moshølen sluk
 26.07.2017 Ola Johannes Tjøstheim   8,0 CR LTS 2 sluk
 27.07.2017 Tom Henriksen   9,1 Herabakkahølen sluk
 27.07.2017 Philip Brun   8,3 Herabakkahølen sluk
 28.07.2017 Svein Mathiasen 15,0 Herabakkahølen fluge
 28.07.2017 Svein Mathiasen   5,6 Førlandsneset fluge
 29.07.2017 Arne Halleraker 11,3 Smidjehølen fluge
 29.07.2017 Asgeir Olafsson   6,5 Førlandsneset fluge
 29.07.2017 Magnus Skaug   5,5 LTS 1 fluge
 30.07.2017 Asgeir Olafsson   8,8 Førlandsneset fluge
 30.07.2017 Magnus Skaug 13,4 LTS 1 fluge
 31.07.2017 Gunnar Laurhammer   9,8 Førlandsneset fluge
 31.07.2017 Ragnar Solvang   4,6 Førlandsneset fluge
 31.07.2017 Ingvald Høines   5,6 LTS 2 fluge
 01.08.2017 Reidar Flåtin   7,8 LTS 1 fluge
 01.08.2017 Arne Halleraker   8,8 Førlandsneset fluge
 01.08.2017 Arne Halleraker 11,0 Smidjehølen fluge
 01.08.2017 Arvid Jacobsen   8,1 Førlandsneset fluge
 01.08.2017 John Arne Hamre   6,5 LTS 1 sluk
 02.08.2017 Reidar Flåtin   8,6 LTS 2 fluge
 02.08.2017 Petter Fisketjøn   7,2 LTS 2 fluge
 03.08.2017 Johan Øvrebø   6,0 Førlandsneset fluge
 05.08.2017 Atle Bolstad   5,0 CR LTS 2 fluge
05.08.2017  Geir Hansen   8,0 Vassveien  fluge
06.08.2017 Atle Bolstad   4,8 CR LTS 2 fluge
 06.08.2017 Atle Bolstad 12,1 LTS 1 fluge
 06.08.2017 Johan Øvrebø   8,0 Herabakkahølen fluge
 07.08.2017 Åge Nilsen   7,2 LTS 1 fluge
 08.08.2017 Einar Thomassen   9,2 Herabakkahølen sluk
 08.08.2017 Benjamin Sandmo   5,9 CR  Moshølen sluk 
 09.08.2017 Bjørn Sandmo   7,1 Førlandsneset fluge 
 09.08.2017 Åge Nilsen   8,2  LTS 1 fluge
 09.08.2017 Eivind Isdal   6,0 CR  LTS 1 spinnar
 10.08.2017 Tom Henriksen   7,0 CR  LTS 1 sluk
 10.08.2017 Tom Henriksen   8,0 CR LTS 1 sluk
 11.08.2017 Åge Nilsen   9,0 CR LTS 1 fluge
 11.08.2017 Tom Henriksen   3,2 LTS 1 sluk
 11.08.2017 Kåre Høines   5,5 CR LTS 2 sluk
 12.08.2017 Kåre Høines   1,5 CR sjøaure LTS 2 sluk
 12.08.2017 Ingvald Høines   5,0  LTS 2 fluge
 15.08.2017 Oddvar Egelandsdal   5,8  LTS 1 fluge
 16.08.2017 Mark Marcussen 10,0 CR LTS 1 sluk
 16.08.2017 Magne Sundve   7,0 Vassveien fluge
 17.08.2017 Magne Sundve   7,4 Førland 2 fluge
 17.08.2017 Jan Atle Dale   4,7 Herabakka fluge
 17.08.2017                    Olivier Blazy 11,5 CR LTS 1    fluge
 18.08.2017  Leif Handå   8,6   Herabakkahølen sluk
 18.08.2017 Reidar Flåtin   6,0 LTS 2 fluge
 18.08.2017 Kine Henriksen   7,1 CR LTS 1 sluk
 19.08.2017 Ove Lode    5,4 Herabakkahølen fluge
 19.08.2017 Tom Sjursen   8,6  LTS 2 fluge
 20.08.2017 Trond Veseth   7,6  Førlandsneset fluge
 21.08.2017 Dave McCartney   6,0 CR  LTS 2 fluge
 22.08.2017  Frode Mortensen   9,9  LTS 1 fluge
 24.08.2017 Nils Haugen   4,6 Førlandsneset fluge
 24.08.2017 Geir Ove Steinsland   3,5 Herabakkahølen fluge
 26.08.2017 Geir Ove Steinsland   6,5 CR Herabakka fluge
 26.08.2017 Fred Joar Litlabø    3,6 Førlandsneset fluge
 27.08.2017 Geir Hansen   6,3  LTS 1 fluge
 27.08.2017 Sturle Sæbø 11,0 CR LTS 1  spinnar
 27.08.2017 Nils Aarseth   6,0 CR  Smidjehølen fluge
 28.08.2017 Nils Aarseth   7,2  Herabakka wobler
 28.08.2017 Steinar Espe   9,6 Førlandsneset fluge
 28.08.2017 Steinar Espe   4,8 Førlandsneset fluge
 29.08.2017 Sturle Sæbø   6,8 LTS 1 spinnar 
 29.08.2017 Per Ove Thune   8,6  Førlandsneset fluge
 29.08.2017 Per Ove Thune   5,6 Førlandsneset fluge
 30.08.2017 Frode Vatne   8,6  Førlandsneset fluge 
 31.08.2017 Per Ove Thune   8,0  Førlandsneset fluge
 31.08.2017 Bjarne Sunde   9,4 LTS 1  fluge
 01.09.2017 Hilmar Brügger   4,8  Førlandsneset fluge
 02.09.2017 Henry Røthing   8,0               LTS 1 spinnar 
 02.09.2017 Lasse Vangen   7,3 LTS 2 fluge 
 02.09.2017 Erik Solbakke   6,0    LTS 2 fluge
 03.09.2017 Maghnus Sigurthordson   1,9 CR  LTS 2 fluge
 03.09.2017 Karstein Ylvisåker   5,5 Smidjehølen fluge
 04.09.2017 Kåre Hagan   6,8  LTS 1 sluk 
 04.09.2017 Ronny Bäckstrøm   9,1 Førlandsneset fluge
 05.09.2017 Steffen Lundeby   4,7  LTS 1 fluge
 05.09.2017 Ronny Bäckstrøm   2,0  Herabakka fluge 
 06.09.2017 Kjell Inge Bäckstrøm    8,5 Førlandsneset fluge 
 08.09.2017 Jostein Ueland 10,2 CR  Førlandsneset fluge 
 08.09-2017 Kenneth Gundersen   1,0 CR  Førlandsneset fluge
 08.09.2017 Kenneth Gundersen   5,0 CR Herabakka fluge
 09.09.2017 Kenneth Gundersen   8,0 CR Førlandsneset fluge
 09.09.2017  Tore Ueland   9,5   Førlamdsneset fluge
 09.09.2017 Knut Barnevik 11,0 LTS 1                  Fluge
 10.09.2017 Lars-Erik Larsen 10,3 Førlandsneset  Fluge
 10.09.2017 Jostein Ueland   8,8 CR Førlandsneset Fluge
 10.09.2017 Jostein Ueland   7,5 CR  Førlandsneset Fluge
 10.09.2017 Kristian Ueland   9,3  Herabakkahølen Sluk
 10.09.2017 Sigve Sandvik   8,5 Førland 2 Sluk
 10.09.2017 Terje Foldøy   3,8 Førlandsneset Fluge
 10.09.2017 Frode Mortensen   6,8 CR LTS 1 Fluge
 11.09.2017 Terje Fodøy 15,8  Førlandsnesetfluge
 11.09.2017 Gisle Wiull   8,8  Førlandsneset fluge
 11.09.2017 Terje Andersen  10.5 Førlandsneset fluge 
 11.09.2017 Per Sivertsen   7,3 LTS 1 fluge
 13.09.2017 Gisle Wiull   7,5 CR Førland 2 fluge
 13.09.2017 Gisle Wiull 12,2  Førland 2 fluge
 13.09.2017 Per Sivertsen   8,0 LTS 1 fluge 
 13.09.2017 Børge Iversen 10,1 Førlandsneset fluge
     
     
     
     
     
     
 
 
 
    
   
    
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
           
 

M O   F E R I E H Y T T E R
 
Adresse:
Gullingvegen 22 2430 Sand  Telefon: +47 94 39 44 13
 
                   


 
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S   H E RF A C E B O O K

 

V Æ R


             
 
 
 
 

G O O G L E   M A P S

© LightWeb